Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Ryszarda Miczulis, sygn. akt V GUp 57/19 of sprzeda w drodze konkursu ofert w trybie z wolnej ręki:

1. Udział w wysokości 3/4 we własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami: mieszkalnym z 1930 r. oraz gospodarczymi dla rolnictwa, zlokalizowanej we wsi Duczów Mały 11, gmina Wołczyn, powiat Kluczborski, składającej się z działek nr 115,122,126,129 i 168 o łącznej powierzchni. 9,4500 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW OPIU/00005181/7, – w Sądzie Rejonowym w Kluczborku – za cenę nie niższą niż 318 900,00zł.

2. Udział w wysokości 1/2 we własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym dla rolnictwa, zlokalizowanej we wsi Duczów Mały 11, gmina Wołczyn, powiat Kluczborski, składającej się z działek o numerach 124/3, 124/2 i 123/1 o pow. 1,4500ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW nr OPIU/00048334/8- w Sądzie Rejonowym w Kluczborku – za cenę nie niższą niż 58 160,00 zł.

3. Oferty nabycia mogą dotyczyć łącznie wszystkich nieruchomości wymienionych pkt 1,2, –

4. Oferty częściowe dla nieruchomości wymienionej w pkt 1 i 2 nie będą rozpatrywane.

5. Nadto dla udziału w nieruchomościach pierwszeństwo nabycia mają osoby, które złożą oferty nabycia udziałów jednocześnie w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Miczulis V GUp 57/19 of i Grażyny Miczulis V GUp 58/19 of.

Pisemne oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna przekraczającą cenę łączną 377060,00, zł należy składać do dnia 04 listopada 2021r. do godziny 12.00 na adres: Biuro Syndyka, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 4 II piętro. W zaklejonych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż nieruchomości Duczów Mały, sygn. akt. V GUp 57/19of nie otwierać – oferta”.

Warunkiem koniecznym uczestniczenia w konkursie ofert jest uprzednia wpłata do dnia 03 listopada 2021r. wadium łącznie dla udziałów w nieruchomości w kwocie 37 706,00 zł na rachunek Masy Upadłości prowadzony w Banku PKO BP SA nr rachunku; 43 1020 3668 0000 5102 0416 9371 z dopiskiem „wadium Sygn. akt V GUp 57/19 of”.

Informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-14 pod nr telefonu +48 726 264 648,-

Cena: 318 900 zł brutto
Dodano: 12 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Duczów Mały
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]