Syndyk sprzeda – nieruchomość gruntowa (grunty orne

Opis:

Syndyk masy upadłości firmy Hoff Okna i Drzwi sp. z o. o. w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XI GUp 163/19, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 117 o pow. 8,2300 ha, położonej w Strzałkowie, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1S/00018275/5.
Minimalna cena sprzedaży wynosi 1.500.000,00 zł netto (jeden miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).
Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin lub przesłać na adres Kancelarii listem poleconym bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii). Wadium należy wpłacić w wysokości 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki.
Oferent zobowiązany jest do przedłożenia wszelkich wymaganych zgód (nieruchomość stanowią grunty orne).
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 09.06.2021 r., przy ul. Jana Pawła II 49D, 62-510 Konin, o godzinie 11.00.
Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka,
ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin.
Dodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać drogą mailową.

KONTAKT WYŁĄCZNIE MAILOWY

Cena: 1 500 000 zł brutto
Dodano: 10 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Strzałkowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]