Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowa

Opis:

Syndyk masy upadłości Magdaleny Liberda (sygn. akt XIX GUp 1800/20), informuje o sprzedaży w trybie z wolnej ręki nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 59/9 oraz 59/10 o łącznej powierzchni 2 804 m2 położonej w województwie śląskim, powiecie częstochowskim, gminie Janów, we wsi Złoty Potok, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1T/001641/0.

 

Złoty Potok – to przepięknie położona miejscowość w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w górnym odcinku doliny Wiercicy, 2 km od Janowa, przy trasie 793. Miejsce słynie z historycznej pstrągarni, pięknego Rezerwatu Parkowe, zabytkowego pałacu i dworku oraz kilku malowniczych stawów. Złoty Potok to niezwykłe miejsce pod względem przyrodniczym, wspaniała Dolina Wiercicy z jej źródłami to idealne miejsce na weekendowy wypoczynek na łonie natury z dala od zgiełku miast.

Działki posiadają regularny kształt prostokąta, teren ze spadem w kierunku południowym. Nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi gruntowej prowadzącej do ul. Ogrodowej. Działki niezagospodarowane, nieogrodzone, częściowo porośnięte samosiejkami. Nieruchomość położona w otoczeniu działek budowlanych, gruntów rolnych, dalej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, lasy oraz kompleks zabytkowy Pałacu Raczyńskich.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do mediów. W rejonie ul. Ogrodowej dostęp do wodociągu, energii elektrycznej i kanalizacji. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 167 000 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Na prośbę osoby zainteresowanej operat szacunkowy wraz z regulaminem konkursu ofert zostanie udostępniony przez Kancelarię syndyka drogą elektroniczną.

Oferty dotyczące niniejszego przetargu oferenci winni składać na adres Kancelarii syndyka: Monika Ulmer Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Bartoszewicza 3 lok. 17A, 00-337 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2021 r. do godz. 16:00 lub przesłać na w/w adres listem poleconym, przy czym decydująca jest data wpływu oferty, a nie data nadania przesyłki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wpłata wadium w wysokości 16 700 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii syndyka: Monika Ulmer Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Bartoszewicza 3 lok. 17A, 00-337 Warszawa.

Cena: 167 000 zł brutto
Dodano: 26 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Złoty Potok
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]