Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną przy ul. Kordeckiego w Olsztynie

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego SA w Olsztynie sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w Olsztynie przy ul. Kordeckiego, składającą się z działek nr 41/3, 41/4, 41/7, 42/1, obręb 153 KW nr OL1O/00012292/3 o łącznej powierzchni 2,7521 ha, przeznaczoną (wg planu zagospodarowania przestrzennego) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną – za cenę nie niższą niż 7.915.911,00 zł brutto.

Ceny minimalne zawierają podatek VAT 23%.

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Na każdą nieruchomość należy składać osobną ofertę. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 – w terminie do dnia 13 sierpnia 2021r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 18 sierpnia 2021 o godz. 9.30. O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert są dostępne w Internecie na stronie www.syndyk.eu oraz www.syndykolsztyn.eu. Tel. do syndyka 502 957 530.

Cena: 7 915 911 zł brutto
Dodano: 12 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Olsztyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]