Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w Olsztynie

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego SA w Olsztynie

sprzeda

  • Nieruchomość gruntową niezabudowaną w Olsztynie przy ul. Lawendowej, składającą się z działek nr 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 obręb 156 (KW nr OL1O/00076740/5) – o łącznej powierzchni 0,6284 ha wraz z udziałem 20354/100000 części w drogach dojazdowych stanowiących działki nr 36/8, 36/17, 36/25 obręb 156 (KW nr OL1O/00083006/0) – za cenę nie niższą niż ¾ wartości oszacowania tj. 264.800 zł (wartość wg. oszacowania 1.686.400 zł).

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Siginek (Podkówka) zgodnie z którym, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub w zabudowie bliźniaczej.

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 – w terminie do dnia 1 grudnia 2023r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 6 grudnia 2023 o godz. 1000. O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert są dostępne w Internecie na stronie www.syndyk.eu oraz www.syndykolsztyn.eu. Tel. do syndyka 502 957 530.

Cena: 1 264 800 zł brutto
Dodano: 18 października 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Olsztyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]