Syndyk sprzeda nieruchomośc gruntową niezabudowaną w Olsztynie

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego SA w Olsztynie
sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą działkę nr 29, obręb 153 (KW nr OL1O/00055429/6) – o łącznej powierzchni 0,3899 ha, położoną w Olsztynie przy ul. Wołodyjowskiego – za cenę nie niższą niż 206.271 zł (cena zawiera podatek VAT). W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zieleń urządzoną, zabudowę rekreacyjną, sportową i gastronomiczną.

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 – w terminie do dnia 27 sierpnia 2021r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 1 września 2021 o godz. 9.30. O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert są dostępne w Internecie na stronie www. syndyk. eu oraz www. syndykolsztyn. eu. Tel. do syndyka 502 957 530.

Cena: 206 271 zł brutto
Dodano: 21 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Olsztyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]