Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w miejscowości Karsko

Opis:

Syndyk masy upadłości Józefa Matusza sygn. XI GUp 130/20, informuje, że posiada do sprzedaży z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Karsko, gmina Nowogródek Pomorski, powiat myśliborski, województwo zachodnio – pomorskie, działki o numerach od 1077/1 do 1077/12, o pow. 3.7400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00039166/0, za cenę nie niższą niż 982.000 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych.
Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel. 61 2241155 lub przesyłając zapytanie do oferty na adres e-mail: syndyk@k-d-g.pl.
Oferty należy składać w terminie do dnia 14 maja 2021r., na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Wielka 23/7, 61-775 Poznań z dopiskiem „Przetarg XI GUp 130/20”.

Cena: 982 000 zł brutto
Dodano: 22 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Karsko
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]