Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym

Opis:

Sprzedaż przez syndyka masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt V GUp 183/21 nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Nieruchomość położona w gminie Fałków, powiat konecki składająca się z trzech działek
1. o pow. 0,9900 ha – niezabudowana, rolna;
2. o pow. 1,9700 ha – zabudowana budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi, częściowo zadrzewiona (o pow. 44,00 m2 i zabudowaniami gospodarczymi a w przeważającej części teren niezabudowany, częściowo zadrzewiony);
3. o pow. 0,0800 ha – niezabudowana, leśna.
Łączna powierzchnia wskazanej nieruchomości to 3,0400 ha.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 111 490,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Aktualnie nie ma zatwierdzonych warunków przetargu. Celem zapoznania się z bliższą ofertą prosimy o kontakt z kancelarią syndyka pod nr tel.: 60*******03 lub adresem e-mail: upadlosc@notables.pl

Cena: 111 490 zł brutto
Dodano: 21 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Turowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]