Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną Ruszków II

Opis:

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Ruszków Drugi, ul. Wesoła 58 na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 71, 72, 73 o łącznej powierzchni 0,67 ha, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 480 250,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100),

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 29.06.2021 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www. restrukturyzacja-marciniak. pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com.

Cena: 480 250 zł brutto
Dodano: 21 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ruszków Drugi
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]