Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną w Kole

Opis:

Syndyk masy upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kole przy ul. Jaśminowej 23, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 189 i 140, o powierzchni 0,0842 ha, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 50% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 135 500,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 09.07.2021 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www. restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk[małpa]gmail.com.

Cena: 135 500 zł brutto
Dodano: 28 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Koło
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]