Syndyk sprzeda nieruchomość – Jeżewo Wesel 37

Opis:

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości w postaci domu jednorodzinnego, dwukondygnacyjnego, zlokalizowanego na dz. ewid. nr 54, obręb 0016 – Jeżewo Wesel o pow. 5 100 m2, adres administracyjny Jeżewo Wesel 37, gmina Raciąż, powiat płoński, województwo mazowieckie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 150 m2. Dodatkowo na działce znajdują się dwa budynki gospodarcze o pow. zabudowy 134 m2i 64 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Płońsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW nr PL1L/00000158/3.

 

Cena wywoławcza (minimalna) ww. składnika masy upadłości wynosi 205.000,00 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych 0/100).

 

Pisemne oferty na zakup nieruchomości składać należy na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasza Szadkowskiego: Al. Władysława Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu).

 

Otwarcie oraz rozpoznanie ofert odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 7 dni po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1.

 

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 0/100).

 

Oferent wyłoniony zostanie na zasadzie konkursu ofert, przy czym oferowana cena nie może być niższa, od ceny wywoławczej.

 

Szczegółowy regulamin sprzedaży, a także operat szacunkowy jest udostępniany w formie elektronicznej po złożeniu zapytania. (klaudia.kaczmarczyk(a))

 

Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu istnieje możliwość oględzin nieruchomości.

Cena: 205 000 zł brutto
Dodano: 28 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jeżewo - Wesel
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]