Syndyk sprzeda nieruchomość Kopaliny

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej Ignacego Goryczki (VIII GUp 694/19) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntową nr 118/3 położoną na terenie miejscowości Kopaliny, gmina Nowy Wiśnicz, dla której Sad Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1O/00004545/2. Proponowana cena sprzedaży wynosi 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Ze stanem prawnym, dokumentacją oraz operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem (tel.: 50*****42), w biurze syndyka w Katowicach, przy ul. Okrzei 15/279 lub w wersji elektronicznej. Oferty należy składać do dnia 02-07-2021 listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres „BIURO SYNDYKA ul. Okrzei 15/279; 40-126 Katowice” z dopiskiem: „Kopaliny – VIII GUp 694/19”. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Biurze Syndyka w Katowicach, ul. Okrzei 15/279 w dniu 08-07-2021 o godzinie 12:00. Do rozstrzygnięcie konkursu wystarczy złożenie jednej oferty spełniającej warunki konkursu. Pełna treść znajduje się na stronach internetowych : dawro.pl oraz syndyk75.pl.

Cena: 220 000 zł brutto
Dodano: 21 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kopaliny
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]