SYNDYK sprzeda nieruchomość leśną Rawa Mazowiecka

Opis:

Tomasz Maj, jako syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Joanny Srebrzyńskiej, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds., Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygnaturą akt: XIV GUp 163/21 oraz jako syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Srebrzyńskiego, przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds., Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygnaturą akt: XIV GUp 183/21 zawiadamia o ogłoszeniu drugiego przetargu ofertowego, pisemnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości leśnej, położonej w Rawie Mazowieckiej, obręb 3, powiat rawski, województwo łódzkie, o łącznej powierzchni 9527 m2, w skład której wchodzą działki nr 135;143;152;179;188 dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1R/00016905/7. Przetarg ma numer ewidencyjny: DziałkiLeśneRawaMazowiecka/2/P, a cena minimalna sprzedaży, odpowiadająca łącznej wartości oszacowania nieruchomości leśnej wynosi kwotę 32 000,00 zł.

Ze względu na rodzaj nieruchomości i niczym nieograniczony dostęp do tej nieruchomości odrębne oględziny tej nieruchomości nie są przewidziane.

Składanie ofert w biurze syndyka oraz wpłata wadium na wskazany w regulaminie rachunek winny nastąpić do dnia 21-go października 2022 r., do godz: 16:00. Nieprzystąpienie do umowy sprzedaży przez Oferenta, którego ofertę w przetargu wybrano skutkuje utratą na rzecz masy upadłości wpłaconego przez niego wadium. Organizatorowi Przetargu, za zgodą Sędziego-Komisarza przysługuje na każdym etapie postępowania prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, jeśli organizator przetargu uzna i wykaże, że będzie to korzystne dla interesu finansowego lub celu postępowania upadłościowego.

Regulamin przetargu, w tym formalne warunki składania ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości dostępne są dla wszystkich zainteresowanych w biurze obsługi interesantów syndyka w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905r. 49A, lok. 114, po wcześniejszym ustaleniu terminu w drodze telefonicznej lub za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego lub korespondencji, wysłanej na następujący adres email syndyka. W przypadku woli otrzymania operatów i regulaminu
w drodze elektronicznej lub pocztowej prosimy również o złożenie we wskazanej wyżej formule odrębnego wniosku o przesłanie przez syndyka regulaminu przetargu wraz z wyciągiem z operatu szacunkowego, wskazując we wniosku swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail lub pocztowy do korespondencji.

Cena: 32 000 zł brutto
Dodano: 12 października 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Rawa Mazowiecka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]