Syndyk sprzeda nieruchomość lokal komercyjny lokal biurowy

Opis:

Syndyk Stanisława Gajdy w upadłości konsumenckiej ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

Trzech nieruchomości lokalowych nr 02, 03, 04, tworzących jedną całość gospodarczą w postaci lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 143,79 m2, położonych w Piszu przy ul. Sienkiewicza 4, dla których Sąd Rejonowy w Piszu prowadzi księgi wieczyste o numerach OL1P/00034001/8, OL1P/00034002/5 oraz OL1P/00034003/2 za cenę nie niższą niż 80% wartości oszacowania, tj. kwotę 291 200 zł.

Składanie ofert:

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w Kancelarii Notarialnej Ireny Ślusarczyk w Olsztynie (10-533), ul. Plac Konsulatu Polskiego 6 lok. 1 z dopiskiem „OFERTA PISZ SIENKIEWICZA 4” w terminie do 22 kwietnia 2022 roku do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2022 roku o godz. 12.00. O wyniku Syndyk powiadomi telefonicznie lub e-mailem.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

• imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu i adresem e-mail,

• proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert,

• potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 36 400 złotych, które należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank Polska S.A. Oddział Olsztyn nr 45 1090 2718 0000 0001 4714 1512.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk.

Syndyk zastrzega sobie prawo:

1) zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy – w przypadku, gdy różnica między pierwszą a drugą ofertą będzie wynosić mniej niż 1% wartości nieruchomości (3 640,00 złotych),

2) zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje, w tym operat, można uzyskać, pisząc na adres poczty elektronicznej lub pod numerem telefonu 667-101-617.

Kontakt:
Syndyk Radosław Matys
tel: 667 101 617

Cena: 291 200 zł netto
Dodano: 10 marca 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pisz, Henryka Sienkiewicza
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]