Syndyk sprzeda nieruchomość (lokal mieszkalny) w Warszawie

Opis:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu mieszkalnego usytuowanego przy ul. Sarmackiej 22A w Warszawie, oznaczonego numerem 101, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WA2M/00489741/8 i związanego z nim odpowiedniego udziału w nieruchomości wspólnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta WA2M/00442626/5.

Przedmiot sprzedaży jest dokładnie scharakteryzowany w operacie szacunkowym wraz z dokumentacją fotograficzną, który dostępny jest w kancelarii Syndyka znajdującej się w Warszawie przy ul. Okopowej 56 lok. 40 oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Inne sposoby zapoznania się z operatem szacunkowym, w szczególności na odległość, mogą zostać ustalone po indywidualnym kontakcie z Syndykiem.

Przedmiot sprzedaży może zostać nabyty za cenę nie niższą niż 506 000 zł (słownie: pięćset sześć tysięcy złotych).

Sprzedaż ma charakter ofertowy, w której wybrana zostanie oferta opiewająca na najwyższą kwotę. Szczegóły sprzedaży określone są w regulaminie. Przed przystąpieniem do składania ofert proszę niezwłocznie zapoznać się z regulaminem dostępnym w kancelarii syndyka lub przesłanym za pomocą poczty elektronicznej na zapytanie oferenta.

Oferty sprzedaży mogą wpływać do dnia 23 lipca 2021 r. włącznie. Oferty złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

www.doradca-stanislawski.pl/2021/07/05/syndyk-sprzeda-nieruchomosc-lokal-mieszkalny-w-warszawie/

Cena: 506 000 zł brutto
Dodano: 5 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]