Syndyk sprzeda nieruchomość lokalową mieszkalną w Suchym Lesie

Opis:

1. Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w formie konkursu ofert składnik masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej o powierzchni użytkowej 42,3 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, wraz z udziałem wynoszącym 423/9224 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz prawo własności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, położonej w Suchym Lesie na os. Poziomkowym 7/4, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1P/00159973/4.
2. Sprzedaż nastąpi za cenę nie niższą niż 235 300,00 zł.
3. W celu wzięcia udziału w sprzedaży z wolnej ręki w formie konkursu ofert ww. nieruchomości, należy zadeklarować taką chęć poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: syndyk.jangolabek@gmail.com. W odpowiedzi zostanie wysłany „REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI W FORMIE PISEMNEGO KONKURSU OFERT”, który należy stosować do niniejszego postępowania w formie konkursu ofert.
4. Po zapoznaniu się z regulaminem zainteresowani powinni składać propozycje ceny zakupu nieruchomości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2021 r. do godziny 12.00 (data wpływu i godzina wpływu).
5. Szczegółowe informacje będą udzielane przez Kancelarię Syndyka pod nr telefonu oraz e-mail: syndyk.jangolabek@gmail.com.

Cena: 235 300 zł brutto
Dodano: 6 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Suchy Las
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]