Syndyk sprzeda nieruchomość niezabudowaną w Kazimierzu Dolnym

Opis:

Syndyk zawiadamia o otwarciu konkursu ofert na na sprzedaż udział ¾ w prawie własności nieruchomości składającej się z niezabudowanych działek o nr ew. 1908 i 1909 położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Słonecznej, dla której Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1P/00037182/2 za cenę nie niższą niż 67 194,75 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy).

Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy do pobrania:

https://cloud.pmdigital.pl/index.php/s/Q27pbadG4dJ9NRP

Cena: 67 195 zł brutto
Dodano: 5 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kazimierz Dolny
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]