Syndyk sprzeda nieruchomość o charakterze przemysłowym 2880,00 m2

Opis:

Syndyk Masy Upadłości POLIMPEX TRADE SP. Z O.O. SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI:
– prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 4/141 o powierzchni 0,8327 ha wraz z prawem własności budynków o charakterze przemysłowym oraz biurowym położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 28, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KI1O/00050112/3, za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 2.800.000,00 zł (netto).
Na terenie nieruchomości znajdują się budynki o przeznaczeniu przemysłowym oraz biurowo-socjalnym: hala produkcyjna o pow. 2880,00 m2, budynek biurowy o pow. 620,3 m2 oraz trzy mniejsze budynki o łącznej powierzchni 205,1 m2. Okres użytkowania wieczystego do 2089 r.
Warunki sprzedaży:
– nabywca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy;
– cena nabycia nieruchomości zostanie uiszczona w całości na rachunek bankowy masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży;
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z kancelarią. Oferty prosimy składać mailowo bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Cena: 2 800 000 zł netto
Dodano: 3 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ostrowiec Świętokrzyski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]