Syndyk sprzeda nieruchomość o charakterze przemysłowym z zapleczem

Opis:

Syndyk Masy Upadłości ROMANIK S.A. SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI:
– prawo własności nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 215/2, 118/408 i 198/4 obręb 0018 Krasna o powierzchni 12.973 m2, zabudowanej budynkami o charakterze przemysłowym, położonej w Krasnej, w gminie Stąporków, dla której Sąd Rejonowy w Końskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KI1K/00021183/5,
– prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 215/3 obręb 0018 Krasna o powierzchni 974 m2, zabudowanej częścią budynku o charakterze przemysłowym, położonej w Krasnej, w gminie Stąporków dla której Sąd Rejonowy w Końskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KI1K/00035943/2,
– prawo własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 198/3 i 118/407 obręb 0018 Krasna o powierzchni 1.527 m2, położonej w Krasnej, w gminie Stąporków, dla której Sąd Rejonowy w Końskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KI1K/00044614/3,
– prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 215/4 obręb 0018 Krasna o powierzchni 727 m2, zabudowanej budynkiem o charakterze przemysłowym, położonej w Krasnej, w gminie Stąporków dla której Sąd Rejonowy w Końskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KI1K/00045566/8

Wyżej wymienione działki oraz znajdujące się na nich budynki wraz z towarzyszącą infrastrukturą tworzą zwarty kompleks gruntowy o łącznej powierzchni 16.201 m2. Nieruchomości tworzą funkcjonalną całość.
Na terenie nieruchomości znajdują się budynki o przeznaczeniu przemysłowym oraz biurowo-socjalnym, dwie wiaty magazynowe, dwa niewielkie budynki gospodarczo-magazynowe, budynek oczyszczalni ścieków oraz budynek gospodarczy o łącznej powierzchni 3441,1 m2.

Warunki sprzedaży:
– nabywca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy;
– cena nabycia nieruchomości zostanie uiszczona w całości na rachunek bankowy masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży;
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z kancelarią.

Cena: 1 700 000 zł brutto
Dodano: 20 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Krasna
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]