Syndyk sprzeda nieruchomość Osiemborów

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wobec której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygn. akt XIX GUp 141/21 sprzeda w trybie z wolnej ręki:

1. nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka ewidencyjna nr 180/4 (działka leśna) o powierzchni 8149 m2 (0,8149 Ha), obręb 2 w miejscowości Osiemborów (gmina Magnuszew), dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1K/00052999/6.

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 19.000,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.900,00 zł.
Syndyk udostępnia zainteresowanym operat szacunkowy i regulamin sprzedaży w wersji elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu zapytania na adres poczty elektronicznej: ja****************z@d*****.pl
Oferty należy składać do dnia 30 lipca 2021 r. na adres biura syndyka: Al. Władysława Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa, listem poleconym wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium.
Wyboru oferenta, który złożył najwyższą ofertę dokonuje syndyk.

Cena: 19 000 zł brutto
Dodano: 12 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Osiemborów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]