Syndyk sprzeda nieruchomość Ostróda

Opis:

Syndyk sprzeda prawo własności nieruchomości lokalowej w postaci lokalu mieszkalnego nr 1 położnego przy ulicy Wyspiańskiego 6 w Ostródzie, znajdującego się na drugiej kondygnacji, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 60,42 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1O/00052472/1 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej w wysokości 21/100 dla której wyżej podany sąd prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1O/00013129/7 za cenę nie niższą niż 296.870,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) plus należny podatek VAT (jeśli wystąpi)

Cena: 296 870 zł netto
Dodano: 9 maja 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ostróda
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]