Syndyk sprzeda nieruchomość Poznań- Stare Miasto

Opis:

Przedmiotem sprzedaży w ramach Konkursu ofert jest nieruchomość gruntowa składająca się z jednej działki ewidencyjnej oznaczonej według księgi wieczystej numerem geodezyjnym 487/4 o powierzchni 490 m² zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 136,70 m² wraz z dobudowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni około 30,04 m².

Dla powyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1P/00099275/2.

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. Budynek mieszkalny został wybudowany w technologii tradycyjnej w 1994r. Obiekt obecnie w przeciętnym standardzie i dobrym stanie technicznym. Nieruchomość jest uzbrojona w prąd, wodę, kanalizację i gaz. W sąsiedztwie zabudowa jednorodna podobnego typu oraz jednorodzinna.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w województwie wielkopolskim, powiecie m. Poznań, gminie Poznań, ul. Znanieckiego 15a.

Łączna cena wywoławcza wynosi 732.300,00 zł netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia 21 maja 2021 r. jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. Pogodna 57/59/27, 60-137 Poznań (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka).

Regulamin przetargu syndyk prześle w formie elektronicznej wszystkim zainteresowanym.

Cena: 732 300 zł brutto
Dodano: 4 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poznań
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]