Syndyk sprzeda nieruchomość produkcyjno-magazynową z częścią biurową

Opis:
Syndyk Masy Upadłości spółki FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łowęcinie (KRS 0000360848) ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia zabudowanej nieruchomości położonej w Łowęcinie przy ul. Śliwkowej, działki ewidencyjne nr 78************/9, 78/10, 78/11 oraz 78/14, o powierzchni 0,8634 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00179617/4.

Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa niż kwota 13.308.000 (słownie: trzynaście milionów trzysta osiem tysięcy 0/00) złotych netto + 23% Vat.

Wadium stanowi 10% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 1.330.800,00 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy osiemset 0/00) złotych.

Oferent zobowiązany jest posiadać status podatnika VAT czynnego, zaś przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) i zgodzie na objęcie sprzedaży Nieruchomości opodatkowaniem podatkiem VAT.

Termin składania ofert upływa w dniu 06.11.2021 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2021 r. Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy, a także zgoda sędziego-komisarza na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki, mogą zostać udostępnione po kontakcie z syndykiem.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą pocztową na adres Kancelarii syndyka (ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań) lub elektroniczną za pośrednictwem wskazanego w ogłoszeniu adresu e-mail. Informacji udziela także osobiście syndyk pod wskazanym w ogłoszeniu nr telefonu.

Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z Regulaminem sprzedaży.
Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


Cena: 13 308 000 zł netto
Dodano: 20 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łowęcin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]