Syndyk sprzeda nieruchomość produkcyno-usługową

Opis:

Syndyk sprzeda atrakcyjną nieruchomość przemysłowo – użytkową w Dzierżoniowie

Opis komercyjny nieruchomości:

Przedmiotem postępowania jest prawo własności zabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni 35.928 m2wraz z prawem własności posadowionych budynków. Nieruchomość ma bardzo atrakcyjne położenie w Piławie Dolnej, bezpośrednio przy drodze nr 382 relacji Dzierżoniów – Ząbkowice Śląskie, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Dzierżoniowa (droga 383) oraz stacji PKP oraz PKS w Dzierżoniowie. Zgodnie z operatem szacunkowym, użytki oznaczone są w ewidencji gruntu jako Bi – inne tereny zabudowane. Na nieruchomości ustanowione są umowy najmu / dzierżawy poszczególnych powierzchni usługowo – magazynowych. Nieruchomość ogrodzona, uzbrojona w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną i gazową.

Wyciąg z warunków sprzedaży

Syndyk masy upadłości Urszuli Ślósarz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wyrobów Górniczych i Metalowych „GWARMET” – Urszula Ślósarz w upadłości, z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Jana Kilińskiego 14, 58-200 Dzierżoniów prowadzi postępowanie na sprzedaż łączną składników mienia upadłej. Sprzedaży podlega:

prawo własności zabudowanych działek gruntu numer 1256 i 1257 o powierzchni 35.928 m2, Obręb 001, Piława Dolna, zabudowanych: a). Budynkiem nr 524.1, 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 93,10 m2, b). Budynkiem nr 524.2 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 113,30 m2, c). Budynkiem nr 524.3 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 236,10 m2, d). Budynkiem nr 524.4 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 729,30 m2, e). Budynkiem nr 524.5 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 18,00 m2, f). Budynkiem nr 524.6 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 8,90 m2, g). Budynkiem nr 524.7 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 446,90 m2, h). Budynkiem nr 526.1 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 280,80 m2, i). Budynkiem nr 526.2 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 737,30 m2, j). Budynkiem nr 526.3 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 49,00 m2, k). Budynkiem nr 526.4 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 1.316,90 m2, l). Budynkiem nr 526.5 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej Pu= 737,80 m2, m). Garażem blaszanym o powierzchni użytkowej Pu=41,30 m2

1). Podstawa postępowania na sprzedaż: Uchwała Rady Wierzycieli nr 8 z dnia 23 października 2019 r., Sygn. akt VI GUp 101/17.

2). Określenie ceny minimalnej: 2.224.600,00.

3). Podana cena jest ceną netto, przy czym sprzedaż nie podlega przepisom ustawy o podatku d towarów i usług.

4). Termin wpłaty wadium w kwocie 230.000,00 zł: 14 grudnia 2021 r., termin złożenia oferty: 14 grudnia 2021 r.

5). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż  nieruchomości nieruchomość Piława Dolna – nie otwierać” winny do dnia 14 grudnia 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy dr Michał Błaszczyszyn, skrytka pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. Liczy się data wpływu.

6). Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2021 r., godz. 10:00 w miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14.

7). W przypadku równorzędnych ofert może zostać przeprowadzona ustna aukcja w dniu 16 grudnia 2021 r., godz. 11:00 miejscu: Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 14.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Michał Błaszczyszyn (kom. 6 6 2 3 7 3 8 8 2) lub Pełnomocnik Syndyka Edward Stolarczyk (kom. 6 9 5 6 6 3 4 1 4), mail: kancelaria(małpa)syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

Cena: 2 224 600 zł netto
Dodano: 1 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Piława Dolna
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]