Syndyk sprzeda nieruchomość rolną w Krekolach gmina Kiwity

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
sprzeda nieruchomość rolną, położoną w miejscowości Krekole nr 31, gmina Kiwity, powiat lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KW nr OL1L/00023803/6, stanowiącą działkę nr 54/14 o powierzchni 0,0939 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w ruinie – za cenę nie niższą niż 19.000 zł.

Sprzedaż prowadzona jest w trybie konkursu ofert. Oferty cenowe należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)5273230 – w terminie do dnia 28 maja 2021r. Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, wskazanie mienia którego dotyczy oraz dokładne określenie zaproponowanej ceny. O wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie uzgodnienia pozostałych warunków umowy, oferent zostanie zawiadomiony pisemnie. Szczegółowe informacje dostępne są w Internecie na stronie www syndykolsztyn eu oraz www syndyk eu. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Tel. do syndyka 502 957 530.

Cena: 19 000 zł brutto
Dodano: 4 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Krekole
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]