syndyk sprzeda nieruchomość , ruchomości , zapasy

Opis:

Syndyk

 

Masy Upadłości Spółdzielni Niewidomych „START” w upadłości sprzeda   „ z wolnej ręki”

nieruchomości i ruchomości  upadłego Spółdzielnia Niewidomych „START” w upadłości,  w  Przemyślu ul. Batorego 22 na które składa się :

 

– prawo własności nieruchomości   obejmujące działki o łącznej powierzchni 15241 m2   o numerze ewidencyjnym   451/7,459/9 , 452/2 , 452/4 , 453/2 , 455/3 , 455/5 , 636/3 , obręb 214 miasto Przemyśl wraz z posadowionymi na w/w działkach budynkami i budowlami dla których Sąd Rejonowy w  Przemyślu   Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr   PR1P 00050856/0                             w cenie nie niższej niż – 3 904 000,00 zł. – netto

 

 

Nieruchomość zabudowana jest kompleksem obiektów : budynkiem biurowo-administracyjnym, budynkiem produkcyjno-magazynowym, budynkiem socjalno-warsztatowym, budynkiem technicznym z własną kotłownią gazową, budynkiem portierni oraz w utwardzone powierzchnie placów parkingowo-manewrowych . Nieruchomość gruntowa zabudowana jest całkowicie ogrodzona , częściowo oświetlona.

Budynek administracyjno-biurowy

Pow. zabudowy : 313,0 m2

Pow. netto: 1 160,0 m2

Pow. użytkowa: 820,80 m2

Kubatura budynku: 4 445,00 m3

Liczba kondygnacji: 4 – winda osobowa

 

Budynek produkcyjno-magazynowy z rampą załadunkową

Pow. zabudowy: 1 710,00 m2

Pow. netto: 6 453,80 m2

Powierzchnia użytkowa: 5 329,60 m2

Kubatura budynku: 29 070,00 m3

Obiekt wybudowany w latach: 1980 – 1984 obciążenie jednostkowe stropu 750 kg/m2

Liczba kondygnacji: 4-  windy towarowe ( 1600 kg , 1000 kg)

 

Budynek socjalno-warsztatowy

Pow. zabudowy: 1 361,00 m2

Pow. netto: 1 276,00 m2

Powierzchnia użytkowa: 1 179,80 m2

Kubatura budynku: 6 012,00 m3

Obiekt wybudowany w latach: 1980 – 1984

Liczba kondygnacji: 1

 

Budynek techniczny z własną kotłownią gazową  i sprężarkownią oraz stacją TRAFO

Pow. zabudowy: 509,50 m2

Powierzchnia użytkowa: 433,00 m2

Kubatura budynku: 1 730,00 m3

Obiekt wybudowany w latach: 1980 – 1984

Liczba kondygnacji: 1

 

Portiernia

Pow. zabudowy: 43,00 m2

Pow. uzytkowa: 28,40 m2

Kubatura budynku: 122,00 m3

 

Wyposażenie :

Oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, okablowanie telefoniczne, instalacja wody ciepłej oraz zimnej, instalacja ściekowa, instalacja deszczowa, instalacja elektryczna.

 

– ruchomości:  na które składają się maszyny i urządzenia do  wykonywania  przewodów  przyłączeniowych  z  nierozbieralną wtyczką  prostą  i  kątową  oraz  wiązek elektrycznych     za cenę nie niższą niż 65 % ceny oszacowania tj. 801 000,00  zł. – netto .

 

– zapasy , wyposażenie itp. o wartości    260 551,00 zł. – ceny do negocjacji

 

1.                 Warunkiem  sprzedaży  jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie  i skierowanie jej na adres: Syndyk Masy Upadłości Spółdzielni Niewidomych START w Przemyślu  ul. Geodetów 1/304  35 – 328   Rzeszów.

 

 

2. Szczegółowe  dane o oferowanych do zbycia nieruchomościach , maszynach i urządzeniach  można uzyskać   w biurze syndyka w Rzeszowie ul. Geodetów 1/304 tel.      607 621 616 , 505 293 520

Cena: 3 904 000 zł brutto
Dodano: 12 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Przemyśl
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]