Syndyk sprzeda nieruchomość w Dębowcu Małym

Opis:
Syndyk masy upadłości Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dębowcu Małym, gmina Strzelce Wielkie Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębowcu Małym pod nr 32b, 98-337 Strzelce Wielkie, nr ew. działki 130/4, o pow. 0,8 ha, obręb Dębowiec Mały, jednostka ewidencyjna Strzelce Wielkie, powiat pajęczański, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00012261/8, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena 342 375,00 zł netto (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).
Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 08.03.2022 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).
Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www . restrukturyzacja – marciniak . pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 6 6 0 1 5 2 6 9 3 lub adresem e-mail: marciniak . syndyk@gmail . com
Cena: 342 375 zł netto
Dodano: 21 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dębowiec Mały
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]