Syndyk sprzeda nieruchomość w Dębowcu Małym

Opis:

Syndyk masy upadłości
Grażyny Wolnickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Grażyna Wolnicka Z.P.H.U. PAK-MOT w upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Dębowcu Małym, gmina Strzelce Wielkie

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dębowcu Małym pod nr 32b, 98-337 Strzelce Wielkie, nr ew. działki 130/4, o pow. 0,8 ha, obręb Dębowiec Mały, jednostka ewidencyjna Strzelce Wielkie, powiat pajęczański, województwo łódzkie, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze SR2W/00012261/8, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena oszacowania, tj. cenę 456 500,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem sprzedaży w formie pisemnej w terminie do dnia 21.04.2021 roku do godz. 13.00, w Kancelarii Syndyka Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja-marciniak.pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 660 152 693 lub adresem e-mail: marciniak.syndyk@gmail.com

  • Cena za m²: 666.47 zł/m²

  • Rynek: Wtórny

  • Powierzchnia: 684,95 m²

  • Powierzchnia działki: 8 000 m²

  • Rodzaj zabudowy: Wolnostojący

  • Liczba pięter: Jednopiętrowy

Cena: 456 499 zł brutto
Dodano: 22 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dębowiec Mały
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]