Syndyk Sprzeda Nieruchomość w Kuźnicy gm. Kodrąb

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Marka Zająca (sygn. akt: V GUp 92/19) sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową o pow. 3.500 m2 położoną w miejsc. Kuźnica (gm. Kodrąb, pow. radomszczański) oznaczoną jako działka ewid. nr 294 (obręb Kuźnica), niezabudowaną (KW nr PT1R/00085548/9), za cenę w kwocie nie mniejszej niż 5.588,60 zł (wadium 2.000,00 zł, minimalne postąpienie 500,00 zł).
Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adresat: Krystian Tkacz – syndyk, adres: 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta w postępowaniu upadłościowym Marka Zająca”).

Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi 7 czerwca 2021 r. o godz. 12:30.

Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych.

W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (602 268 645 w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny tomasz.nowak@biuro-syndyk.pl. Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje do odwołania możliwość osobistego złożenia oferty w biurze syndyka.

Cena: 5 589 zł brutto
Dodano: 11 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kuźnica
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]