Syndyk sprzeda nieruchomość w Lednogórze

Opis:

Przedmiotem sprzedaży w ramach Konkursu ofert jest nieruchomość gruntowa składająca się z jednej działki ewidencyjnej oznaczona według księgi wieczystej numerem geodezyjnym 111/3, o powierzchni 1.783 m², zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 94,40 m² wraz z drewnianą wiatą na samochód.

Dla powyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1G/00056933/1.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w województwie wielkopolskim, powiecie: gnieźnieńskim, gminie: Łubowo, miejscowości: Lednogóra, pod adresem: os. Pod Wiatrakami 56.

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. Budynek mieszkalny został wybudowany w technologii tradycyjnej w 2006 r. Obiekt obecnie w dobrym standardzie i dobrym stanie technicznym. Nieruchomość jest uzbrojona w prąd, wodę, kanalizację i gaz. W sąsiedztwie zabudowa jednorodna podobnego typu oraz tereny niezabudowane.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży to kwota 425.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem Konkursu ofert najpóźniej do dnia 30 września 2021 r. i jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. Pogodna 57/59/27, 60-137 Poznań (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka).

Regulamin Konkursu ofert syndyk prześle w formie elektronicznej wszystkim zainteresowanym. Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem

Termin oględzin będzie ustalany indywidualnie z zainteresowanymi.

Cena: 42 500 zł brutto
Dodano: 9 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lednogóra
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]