Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Rudaw, gmina Ciechocin

Opis:

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości: prawo własności: -nieruchomości zabudowanej położonej w Rudawie nr 64, gmina Ciechocin, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1G/00022683/9. za cenę nie niższą niż 29.600,00 zł Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2021 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 11 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Szczegółowe informacje pod adresem mailowym: kancelaria@kancelariagrudzien.pl    lub nr tel. 732 713 111.

Cena: 29 600 zł brutto
Dodano: 13 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Rudawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]