Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Rudaw, gmina Ciechocin

Opis:

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości:

prawo własności:

-nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Rudaw nr 64, gmina Ciechocin, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1G/00022683/9.

za cenę nie niższą niż 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych)

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa.

Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 3 czerwca 2021 roku o godzinie 13:00 w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa.

Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa.

Szczegółowe informacje pod adresem mailowym: kancelaria@kancelariagrudzien.pl lub nr tel. 732 713 111.

Cena: 37 000 zł brutto
Dodano: 4 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Rudaw
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]