Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowości Sztynwag

Opis:

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości, prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym w miejscowości Sztynwag, przy ul. Słonecznikowej 7, gmina Grudziądz, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie, składającej się z działek 85/9, 85/10, 85/11 o powierzchni 0,2039 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1U/00033272/8 za cenę nie niższą niż 468.000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych brutto).

 

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa.

 

Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00.

 

Szczegółowe informacje pod adresem mailowym kancelaria@kancelariagrudzien.pl

lub nr telefonu 732 713 111.

Cena: 468 000 zł brutto
Dodano: 2 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sztynwag
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]