Syndyk sprzeda nieruchomość w miejscowsości Piątek

Opis:

SYNDYK BPEL SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI  Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (poprzednio Buttimer Polska Sp. z o. o.)

 

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w postaci:

–         zabudowanej nieruchomość gruntowej, działka nr 498/1, o pow. 0,9904 ha, położonej w miejscowości Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie, KW nr LD1Y/00030001/9.

–         nieruchomości gruntowej, działka nr 497 o pow. 0,5536 ha położonej w miejscowości Piątek, pow. łęczycki, woj. łódzkie, KW nr LD1Y/00053538/9

 

Cena wywoławcza 2.275.000,00 zł netto w tym: nieruchomość 2.230.000,00 zł netto oraz ruchomości połączone z nieruchomością 45.000,00 zł netto.

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie syndyk info pl oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A.

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt XVIII GUp 175/20.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia  2021 r. w gmachu Sądu, sala nr 14 o godzinie 13.30.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2 pl.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 200.000,00 zł.

Cena: 2 275 000 zł brutto
Dodano: 9 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Piątek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]