Syndyk sprzeda nieruchomość w Ostródzie za 80% wartości

Opis:

Syndyk sprzeda prawa własności nieruchomości lokalowej w postaci lokalu niemieszkalnego nr 3 położnego przy ulicy Wyspiańskiego 6 w Ostródzie, znajdującego się na pierwszej kondygnacji, składającego się z pomieszczenia biurowego, magazynu, sanitariatu, pomieszczenia magazynowego, korytarza oraz pomieszczenia przynależnego – garażu o łącznej powierzchni użytkowej 109,90 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1O/00052471/4 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości wspólnej o wysokości 36/100 dla której wyżej podany sąd prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1O/00013129/7 za cenę nie niższą niż 242 912 ,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwanaście złotych) plus należny podatek VAT (jeśli wystąpi).

Oferty należy składać do 31 października 2022 r.

Zainteresowanym zostanie przesłany operat szacunkowy.

Cena: 242 912 zł netto
Dodano: 12 października 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ostróda
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]