Syndyk sprzeda nieruchomość w Skokach

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Leszka Pilnego ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1B/00046254/9, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 602.000,00 zł (sześćset dwa tysiące 00/100), tj. 100% sumy oszacowania. Nieruchomość położona jest w miejscowości Skoki przy ul. Granicznej 4, obręb Skoki, działka 391 i 392 o powierzchni 0,0712 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjnym (parter, piętro), podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 157,50 m2.

Operat szacunkowy dostępny po kontakcie z Syndykiem.

Ogólne warunki sprzedaży:
1. Nieruchomość obejrzeć będzie można po ustaleniu terminu z Syndykiem.
2. Oferty nabycia nieruchomości należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż nieruchomości Leszek Pilny” w kancelarii Syndyka, ul. Św. Marcin 73/7, 61-808 Poznań w terminie do 10 grudnia 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).
3. Do oferty nabycia nieruchomości należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 10% minimalnej ceny sprzedaży na rachunek bankowy: Marcin Macioszek Syndyk
28 1140 2004 0000 3902 8111 8901
4. W ofercie należy zamieścić dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
5. Otwarcie ofert odbędzie się w kancelarii Syndyka w dniu 20 grudnia 2021 roku o godzinie 12.00. W przypadku więcej niż jednej oferty w dniu 21 grudnia 2021 roku o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzona licytacja i sprzedaż nastąpi za najwyższą, zaoferowaną cenę.
6. Regulamin sprzedaży jest dostępny w kancelarii Syndyka lub drogą mailową.
7. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wpłaconego wadium w kwocie nominalnej w terminie 7 dni od daty sprzedaży lub odstąpienia od sprzedaży.
8. Szczegółowych informacji, w tym odnośnie opisu i oszacowania majątku upadłego udziela Syndyk drogą telefoniczną (61 279 41 52).

Cena: 602 000 zł brutto
Dodano: 8 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Skoki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]