Syndyk sprzeda nieruchomość w Starej Rudej

Opis:

Syndyk sprzeda w trybie z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości, prawo własności nieruchomości
gruntowej, położonej w miejscowości Stara Ruda, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 40/1 o powierzchni 0,7002 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1W/00034754/9 za cenę nie niższą niż 164.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych brutto).

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r. osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna
Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w warunkach sprzedaży w trybie z wolnej ręki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul.
Flory 5/4, 00-586 Warszawa.

Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 8.00 – 16.00.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 732 713 111.

Cena: 164 000 zł brutto
Dodano: 15 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Stara Ruda
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]