Syndyk sprzeda nieruchomość w Suwałkach, ul. Lotnicza

Opis:

Syndyk masy upadłości JAVENA Grygieńć Sp. Jawna w upadłości z siedzibą w Suwałkach (sygn. akt. VIII GUp 96/19) zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości

1. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż Nieruchomości należącej do masy upadłości JAVENA Grygieńć Sp. Jawna w upadłości z siedzibą w Suwałkach tj.

a) prawo własności do nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Lotniczej 52 w Suwałkach (powiat Suwałki, województwo podlaskie) oznaczonej jako działka nr: 31914/9 i 31914/10 łącznej powierzchni 0,7677 ha zabudowanej budynkiem jednorodzinnym mieszkalnym, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SU1S/00042365/5.
Nieruchomość składa się z dwóch działek tworzących całość funkcjonalną. Działka nr 31914/10 o powierzchni 0,5016 ha ma zwarty, prostokątny kształt. Południową krawędzią przylega do działki 31914/9. Działka ta pełni funkcję części rekreacyjnej, znajduje się na niej zieleń oraz w północnozachodniej części staw wodny o powierzchni ok. 120 m2, który zasilany jest wodą ze studni głębinowej i wyposażony w system oczyszczania i filtrowania wody.
Działka nr 31914/9 o powierzchni 0,2661 ha ma kształt czworokąta. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej. Jest to budynek murowany, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 355 m2, powierzchnia użytkowa 529,7 m2, a powierzchnia całkowita 789,8 m2. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, grzewczą. Budynek z zewnątrz otynkowany, okładzina schodów zewnętrznych kamienna. Wykończenie budynku wewnątrz wykonano w wysokim standardzie.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla Powstańców Wielkopolskich i Hańczy części północnej w Suwałkach (uchwała nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dn. 30.10.2013 r., Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dn. 6.12.2013 r., poz. 4274), zgodnie z którym istnieje możliwość podziału geodezyjnego działki nr 31914/10 na mniejsze działki na określonych zasadach i warunkach zawartych w ww. uchwale.
2. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż 1.644.000,00 złotych (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych) netto, co stanowi: 75% ceny oszacowania w wysokości 2.192.000,00 złotych netto określonej w operacie szacunkowym. Do ostatecznej ceny sprzedaży ww. nieruchomości ustalonej w wyniku konkursu ofert może zostać doliczony podatek VAT, obciążający nabywcę, o ile będzie to wynikać z obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).
3. Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu ofert oraz wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać bezpośrednio w biurze syndyka w Suwałkach, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 885 851 227 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00. Obwieszczenie oraz Regulamin konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej: www.syndyk.suwalki.pl.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie oferty w sposób oznaczony w Regulaminie i wpłata wadium.
5. Wadium w wysokości 164.400,00 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych), co stanowi: 10% ceny oszacowania należy wpłacić do dnia 27 czerwca 2021 r. na konto wskazane w Regulaminie. O zachowaniu terminu decyduje chwila uznania rachunku bankowego.
6. Zainteresowani winni składać oferty pisemnie wyłącznie osobiście lub przez pełnomocnika do Kancelarii Notarialnej Magdaleny Motal – Brzosko, ul. Henryka Sienkiewicza 1 lok. 3, 15-092 Białystok w dniach 28 i 29 czerwca 2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu godziny przybycia. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii Notarialnej po terminie nie zostanie przyjęta.
7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Motal – Brzosko, ul. Henryka Sienkiewicza 1 lok. 3, 15-092 Białystok.
8. Oględzin Nieruchomości będzie można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Cena: 1 644 000 zł brutto
Dodano: 7 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Suwałki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]