Syndyk sprzeda nieruchomość w Szczawinie

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TERESY STATKIEWICZ OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRZEDA W DRODZE PRZETARGU UDZIAŁ 1 / 12 CZĘŚCI WE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ PRZY ALEI LIPOWEJ 77 W SZCZAWINIE – GMINA STRZELIN, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Teresy Statkiewicz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda w drodze przetargu wchodzący w skład masy upadłości udział w 1 / 12 części (przypadającego w szczególności na niewyodrębniony prawnie lokal mieszkalny do faktycznego używania) we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej przy Alei Lipowej 77 w Szczawinie (gmina Strzelin), stanowiącej działki nr 218 / 1 i nr 218 / 2 (AM – 1, obręb nr 0030 Szczawin, nr jedn. rej.: G88), o łącznej powierzchni 0,1079 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z zabudową towarzyszącą, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1T / 00006544 / 5
za kwotę nie niższą niż 39 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).
Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki regulaminu w terminie do dnia 28 września 2021 r. osobiście lub drogą pocztową na adres biura syndyka ul. Sienkiewicza 81/3, 50-348 Wrocław.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.
Szczegółowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w biurze syndyka mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 81/3 oraz telefonicznie pod numerem 71 380 25 16 w godz. 9:00 16:00 oraz na stronie internetowej

Kontakt:
Syndyk Tomasz Zimkowski
tel: 71 380 25 16
biurosyndykawroclaw@gmail.com

Cena: 39 000 zł brutto
Dodano: 3 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szczawin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]