Syndyk sprzeda nieruchomość w Wa-wie przy ul. Ostródzkiej

Opis:

Syndyk Masy Upadłości DOLCAN PLUS S.A. ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Ostródzkiej w dzielnicy Białołęka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13/1 obręb ewidencyjny 41635 o powierzchni 0,3970 ha dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA3M/00443972/9 za cenę nie mniejszą niż 1.571.000,00 zł netto (jeden milion pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy 00/100 złotych).
Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń i regulamin przetargu jest udostępniony na stronie internetowej w****************, a także w aktach sprawy o sygn. akt XVIII GUp 174/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Cena: 1 571 000 zł brutto
Dodano: 26 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]