Syndyk sprzeda nieruchomość w Wizanach gm. Krzyż Wlkp.

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału 5/12 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem stodoły położonej. Uwaga: istnieje możliwość zakupu całej nieruchomości (informacje telefonicznie). Położenie: w miejscowość Wizany gm. Krzyż Wlkp., pow. czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie, na działce o powierzchni 1.665 m2.
Budynek mieszkalny o parametrach technicznych:
– pow. zabudowy – 75,40 m2
– pow. użytkowa – 63,03 m2
– kubatura – 360,00 m3
Powierzchnia użytkowa stodoły 90,00 m2.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr KW PO1T/00004105/1 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Trzciance.

Cena nie niższa niż 37 500.00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset 00/100 zł.)

Osoby zainteresowane nabyciem Przedmiotu sprzedaży winny składać ofertę w terminie do dnia 30 września 2021 roku przesyłając ją na adres Kancelarii Syndyka listem poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka)

Syndyk Piotr Birula
ul. Słoneczna 19
64-980 Trzcianka

Syndyk w sytuacji złożenia kilku ofert, w których cena będzie równa co najmniej cenie minimalnej, przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję w celu wybrania oferty z najwyższą ceną.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lub telefonicznie +48**********63.

Operat szacunkowy nieruchomości oraz regulamin sprzedaży są dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka.

Wszelkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Cena: 37 500 zł brutto
Dodano: 27 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Krzyż Wielkopolski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]