Syndyk sprzeda nieruchomość w Woli Karczewskiej

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Huberta Kwiecińskiego w upadłości, sygn. akt XIX GUp 1371/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Wola Karczewska przy ul. Rzeki 52C (woj. mazowieckie, powiat Otwock, gmina Wiązowna) stanowiącą działkę nr 718 z obrębu 0024 o łącznej powierzchni 1.024 m2 zabudowaną budynkiem letniskowym w zabudowie wolnostojącej o pow. 51 m2, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1O/00012793/8 za cenę nie niższą niż 105.000,00 złotych brutto. Wadium wynosi 10.500,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2021 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10:00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Małgorzaty Jarosińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa.

Wszelkich informacji udziela biuro syndyka pod nr tel. 22 657 43 97  od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.

Cena: 105 000 zł brutto
Dodano: 9 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wola Karczewska
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]