Syndyk sprzeda nieruchomość zabud. w Niechłoninie

Opis:

Syndyk  ogłasza sprzedaż  z wolnej ręki należącej do dłużnika nieruchomości gruntowej zabudowanej dwoma budynkami „przemysłowymi” o łącznej powierzchni użytkowej 3 016,08m2– stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa – położone w Niechłoninie 45C, województwie warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim,  gmina Płośnica oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

I.

– 866/4 – powierzchnia 3800 m2

– 866/6 – powierzchnia 300 m2

– 866/14 – powierzchnia 136 m2

– 866/15 – powierzchnia 231 m2

– 866/16 – powierzchnia 895 m2

o łącznej powierzchni działek – 5362 m2 –i zabudowane budynkiem „przemysłowym” – produkcyjnym o powierzchni użytkowej 2 748 m2.

II.

– 866/13 – o powierzchni 3 953 m2i zabudowane budynkiem „przemysłowym” – produkcyjnym o powierzchni użytkowej 267,30m2.

Łączna powierzchnia działek stanowiących całość gospodarczą związana z obsługą budynków „przemysłowych” i stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa wynosi 9 315 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa dwóch budynków „przemysłowych” produkcyjnych posadowionych na w/w działkach wynosi – 3 016,08 m2

za cenę, nie niższą niż 75% ceny oszacowania tj.: 1 045 800,00zł (słownie: jeden milion czterdzieści pięć tysięcy osiemset złotych).

 

BUDYNEK PRODUKCYJNY NR 1

Powierzchnia zabudowy – 1183 m2i 807 m2– dla budynku murowanego położonego na działce 866/4, dla części o konstrukcji stalowej położonej na działce 866/16 – budynek nieewidencjonowany.

Budynek produkcyjny – rok budowy – 1960, budynek wolnostojący składający się z dwóch zespolonych części o różnych konstrukcjach, parterowy, niepodpiwniczony – część główna – produkcyjno-biurowa murowana, wykonana w technologii tradycyjnej, część produkcyjna od str. zach. – hala produkcyjna – wykonana w technologii konstrukcji stalowej ze ścianami z blachy oraz szybami przemysłowymi. W budynku znajdują się pomieszczenia hal produkcyjnych wraz z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi oraz magazynowymi.

BUDYNEK PRODUKCYJNY NR 2

Budynek produkcyjny – rok budowy – 1960, budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej. W budynku znajdują się pomieszczenia hali produkcyjnej oraz pomieszczenia socjalne

 

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej: w zakładce Aktualności/Regulaminy Sprzedaży oraz pod nr telefonu: 604 439 299 w godz. od 9.00 do 14.00.

Cena: 1 045 800 zł brutto
Dodano: 26 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Niechłonin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]