Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs na sprzedaż Prawa własności do działki zabudowanej nr 221/2 o powierzchni 0,0998 ha położonej w miejscowości Nowa Wieś przy ul. Maleckiej 18, opisanej w księdze wieczystej KR2E/00038021/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kętach. Proponowana cena sprzedaży: 693 000,00 zł, (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).
Zapytania o stan prawny należy wysyłać do syndyka: syndyk.am/małpa/wp.pl
Termin składania pisemnych ofert: do dnia 22-06-2021: „BIURO SYNDYKA ul. Okrzei 15/279, 40-126 Katowice” z dopiskiem: „Nowa Wieś”. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Biurze Syndyka w Katowicach, ul. Okrzei 15/279 w dniu 24-06-2021 o godzinie 10:00. Syndyk zastrzega, że może zmienić warunki konkursu lub unieważnić go na każdym etapie bez podawania przyczyn nawet po wyborze oferenta. Konkurs może być również zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert. Ustala się wadium w wysokości 50 000,00 zł, które należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości:
ARGO-EKO SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI
ul. Malecka 20, 32 651 Nowa Wieś
NIP: 5492432238; Regon: 142866710
Volkswagen Bank: 44 2130 0004 2001 0902 9844 0001

Cena: 693 000 zł brutto
Dodano: 24 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nowa Wieś
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]