Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną

Opis:

Syndyk masy upadłości JAVENA Grygieńć Spółka Jawna w upadłości z siedzibą Suwałkach (sygn. akt. VIII GUp 96/19 zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości

1. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż Nieruchomości położonej przy ulicy Waryńskiego w Suwałkach (powiat Suwałki, województwo podlaskie), dla której Sąd Rejonowy Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste, w tym: a) prawo własności do nieruchomości gruntowej położonej w Suwałkach, oznaczonej jako:

– działka nr 10764 o pow. 0,0476 ha niezabudowanej – KW nr SU1S/00044206/7,

– działka nr 10763/9 o pow. 0,1487 ha zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej: 422,80 m2 i pow. zabudowy: 495 m2 oraz garażem o pow. użytkowej: 73,03 m2 i pow. zabudowy: 89 m2 – KW nr SU1S/00027404/0,

– działka nr 10763/10 o pow. 0,3670 ha zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej: 403,68 m2 i pow. zabudowy: 435 m2 i budynkiem o pow. użytkowej 472,85 m2 i pow. zabudowy: 708 m2 oraz budynkiem o pow. użytkowej: 352,17 m2 i pow. zabudowy: 382 m2 – KW nr SU1S/00027404/0,

– działka nr 10763/11 o pow. 0,0141 ha niezabudowanej – KW nr SU1S/00027404/0,

– działka nr 10763/3 o pow. 0,3258 ha zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej: 2071,20 m2 i pow. zabudowy: 2137 m2 wraz z łącznikiem o pow. zabudowy: 20 m2 – KW nr SU1S/00028687/4,

– działka nr 10763/21 o pow. 0,0463 ha niezabudowanej – KW nr SU1S/00028687/4,

b) udział ¼ w prawie własności:

– działki nr 10763/26 o pow. 0,0053 ha niezabudowanej – KW nr SU1S/00046719/0,

– działki nr 10763/27 o pow. 0,0547 ha niezabudowanej – KW nr SU1S/00046719/0,

c) udział ¼ w prawie użytkowania wieczystego:

– działki nr 10763/19 o pow. 0,0115 ha niezabudowanej – KW nr SU1S/00046935/0,

– działki nr 10763/20 o pow. 0,0060 ha – KW nr SU1S/00046935/0.

2. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż 2.498.125,00 złotych netto, co stanowi: 50% sumy oszacowania w wysokości 4.996.250,00 złotych netto określonej w operacie szacunkowym. Do ostatecznej ceny sprzedaży ww. nieruchomości ustalonej w wyniku konkursu ofert może zostać doliczony podatek VAT, obciążający nabywcę, o ile wynikać to będzie z obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).

3. Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu ofert oraz wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać bezpośrednio w biurze Syndyka w Suwałkach, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 885 851 227 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00. Obwieszczenie oraz Regulamin konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej: www.syndyk.suwalki.pl.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie oferty w sposób oznaczony w Regulaminie i wpłata wadium.

Cena: 2 498 125 zł netto
Dodano: 30 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Suwałki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]