Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną w Jeleniach gm. Kraszewice

Opis:

Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną w Jeleniach gm. Kraszewice
Syndyk Masy Upadłości
PIA MAX Produkcja Handel Usługi Sławomir Piaskowski w upadłości likwidacyjnej z/s w Kraszewicach ogłasza ofertę na sprzedaż z wolnej ręki w trybie art. 323 prawa upadłościowego, prawa własności nieruchomości objętej księgą wieczystą KZ1O/3091 9/6, stanowiącą działkę gruntu nr 486 zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym o powierzchni zab. 77m2 pow. użyt. 66,85 m2 położonej w miejscowości Jelenie, gmina Kraszewice, za cenę nie niższą niż 159.300,00 zł.
Warunki przystąpienia:
Oferty w zaklejonych, nieprzezroczystych kopertach umożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oświadczeniem oferenta, a także dopiskiem ” Postępowanie na sprzedaż w postępowaniu upadłościowym w sprawie V GUp 11/14 winny być dostarczone do godz. 10:00 dnia 15.07.2021r. na adres kancelarii syndyka: LEX OPTIMA Restrukturyzacje sp. z o.o. ul. Ks. Jana Kompałły 3a/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Rozpozanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 15.07.2021r. o godzinie 12:30.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium do dnia 14.07.2021r. do godziny 15:00 w wysokości 15.930,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości Bank PEKAO SA nr 74*******946 1111 0010*******886.
Zainteresowanym syndyk udzieli szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaż oraz udostępni pełny regulamin przetargu. Kontakt: syndyk masy upadłości Piotr Chudzia tel.506 102 676 lub 627204529
Syndyk zastrzega prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Cena: 159 300 zł brutto
Dodano: 7 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jelenie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]