Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną w Makrutach, 200 m od jeziora

Opis:
  • Cena za m² 3625 zł/m²
  • Powierzchnia 60 m²
  • Powierzchnia działki 1 509 m²
Opis
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 60 m2, objętej działką ewidencyjną numer 21/4 o pow. 1509 m2, położonej w miejscowości Makruty, gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer OL1O/12736 1/7 za cenę nie niższą niż 217 500,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy pięćset złotych).

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o zabudowie wolnostojącej, o jednej kondygnacji nadziemnej, o powierzchni zabudowy 60 m2, powierzchni użytkowej 49 m2. Nieruchomość oddalona jest o ok. 200 metrów od jeziora Sarąg.

Budynek został wybudowany w 2012 roku i składa się z trzech pokoi (dwóch sypialni oraz pokoju dziennego), kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Pomieszczenia mieszkalne wymagają odnowienia, natomiast łazienka oraz kuchnia wymaga remontu. Budynek ogrzewany jest piecem kaflowym, zlokalizowanym w pokoju dziennym. Nieruchomość przyłączona jest do sieci energetycznej. Woda dostarczana jest z własnej studni, zaś w podpiwniczeniu zainstalowano pompę do wody.

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny składać oferty w terminie do dnia
4 marca 2021 r. w kancelarii Syndyka przy ul. Klimczaka 1, bud. A, piętro II, 02-797 Warszawa (w godzinach pracy kancelarii, tj. 09:00 – 17:00) lub przesłać je na adres kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do kancelarii Syndyka). Warunkiem złożenia skutecznej oferty stanowi wpłata wadium do dnia 3 marca 2021 r. w kwocie 20 000 zł na rachunek bankowy masy upadłości nr 45 1050 102 5 1000 00 92 8016 213 3.

W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty, zbliżonej cenowo, Syndyk przeprowadzi aukcję na sprzedaż nieruchomości.
Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta całości ceny sprzedaży. Koszty zawarcia umowy ponosi w całości oferent.
Operat szacunkowy nieruchomości jest udostępniony do wglądu, po wcześniejszym umówieniu, w kancelarii Syndyka przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17:00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 1158/20 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży oraz ustalenia terminu oglądu nieruchomości, przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@awkancelaria.pl

Cena: 217 500 zł brutto
Dodano: 19 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Markuty
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]