Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną w MIĘDZYLESIU

Opis:

Syndyk sprzeda w drodze przetargu wchodzące do masy upadłości w toczącym się postępowaniu upadłościowym:
prawo własności nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Gajowej 10 w miejscowości Międzylesie, gmina Ostróda, powiat ostródzki, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 3/26, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgą wieczystą nr EL1O/00013170/9

 

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2021 r. na adres: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń.
Wpłata wadium do dnia 23 lipca 2021 r.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2021 r. o godzinie 13:15 w s. 101 w Sądzie Rejonowym w
Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń.

Operat szacunkowy i warunki sprzedaży z wolnej ręki udostępnione są do wglądu w
Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa,
w godz. 8.00 – 16.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt V GUp 73/20 w Sekretariacie
Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100
Toruń.

Szczegółowe
informacje pod adresem mailowym lub nr telefonu 732 713 111.

Cena: 450 200 zł brutto
Dodano: 18 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Międzylesie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]