Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną w Siewierzu

Opis:

Syndyk masy upadłości spółki MACROBAU Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kluczborku ogłasza przetarg nieograniczony na SPRZEDAŻ ATRAKCYJNEJ NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej pięcioma budynkami położonej w Siewierzu przy ul. Sportowej 9 (dz. nr 1234/1, 1233/3, 1233/4, KW nr CZ1Z/00047157/8).

Cena wywoławcza wynosi 403 541,25 zł netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane w obowiązującym regulaminie przetargu najpóźniej do dnia 20 stycznia 2021 r. do godz. 14.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka).

Z regulaminem przetargu można zapoznać się pocztą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@wp.pl lub w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 501 667 006

Cena: 403 541 zł netto
Dodano: 10 grudnia 2019
Województwo:
Lokalizacja: Siewierz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]