Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną

Opis:

yndyk masy upadłości osoby fizycznej Łukasza Chomiaka
(VIII GUp 344/20) ogłasza konkurs ofert.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działek nr 545/4 i 546/6 o powierzchni 842,00 m2, zabudowanej niewykończonym budynkiem gospodarczym, położonej w Wysowej Zdrój, gmina Ujście Gorlickie, dla której Sąd Rejonowy w Gorlicach prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1G/00056126/8.
Proponowana cena sprzedaży wynosi 107 000,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy złotych). Ze stanem prawnym, dokumentacją oraz operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem (tel.: 506732142), w biurze syndyka w Katowicach, przy ul. Okrzei 15/279 lub w wersji elektronicznej. Oferty należy składać do dnia 24-05-2021 listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres „BIURO SYNDYKA ul. Okrzei 15/279; 40-126 Katowice” z dopiskiem: „Wysowa Zdrój VIII GUp 344/20”. Warunkiem udziału w konkursie ofert jest wpłacenie do dnia 24-05-2021 wadium w wysokości 10 000,00 zł. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Biurze Syndyka w Katowicach, ul. Okrzei 15/279 w dniu 27-05-2021 o godzinie 10:00. Do rozstrzygnięcia konkursu wystarczy złożenie jednej oferty spełniającej warunki konkursu. Pełna treść znajduje się na stronach internetowych: dawro.pl oraz syndyk75.pl

Cena: 107 000 zł brutto
Dodano: 10 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wysowa-Zdrój
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]